2000 кандидати за компютърната специалност в ТУ Делфт