Два центъра за ваксинация в САЩ спряха да прилагат тази ваксина