Eто как са разпределени мандатите в Пиринско, Перник и Кюстендил