8 язовира в страната преливат, кметовете не чистят речните корита, обвини Ревизоро