Пилотен модел за тласък на местното икономическо развитие готвят в Елена