Което със сълзи не излиза, с мотика и пот се изкарва