Йелън: Нужна е фискална подкрепа, за да се гарантира възстановяването