Ще бъде ли плавен преходът към електромобилите в следващите десетилетия?