5-и, 9-и и 12-и клас се връщат в училищата на 26 април