Недопустимо е да се променя необнародван или върнат с вето закон: Адвокатурата до КС