София ще се включи в бягането в помощ на хората с гръбначни увреждания