Излишно напрежение, а трябва повече смирение за новата власт