Компанията, която стана ключов инвеститор в България