Новият дизайн на Google Play вече е достъпен за потребителите