Проф. Мира Кожухарова: Нека се отнасяме спокойно към ваксината