Европейският съд: Задължителните ваксини са нужни в демократичните общества