Родното агнешко поскъпва двойно от фермата до магазина