Как се разпределят мандатите по райони - вижте тук