ЕК призова за ратифициране на Истанбулската конвенция, не придава значение на „дивангейт“