The Hill: Губернаторът на Аляска призовава за защита на „Северния Суец“ от арктическата експанзия на Русия и Китай