Покриват цяла България с 5G, държавата дава 685 млн лева за мрежата!