Мозъчен тръст предлага премахване на данъците "дивидент" и върху лихвите