Водещите купувачи на LNG в света вече се готвят за следващата зима