Шесто плащане от над 2 млн. лв. за туроператори и туристически агенти