Георги Онов: Щяхме да сменим Цикарски, но забавихме и той вкара гол