Началният курс, 7-и, 8-и и 10-и клас се връщат в училище от понеделник