Вирусът отключва диабет, а той води до тежък COVID