Това е новата Заповед на здравния министър за новите мерки у нас