Системата на е-прием на деца в общинските детски градини е отворена