ЕК: Страните членки могат да наложат по-строги ограничения за COVID ваксините по своя преценка