Георги Марков: Мажоритарни избори! Дойде му времето!