Директорът на Филиал В. Търново към МУ-Варна доц. Диана Димитрова получи почетен знак на президента