От АДФИ отчитат намалени нарушения при разход на публични средства