От туристическия сектор искат спешни мерки за спасяване на сезона