Цените на жилищата в България са се увеличи с 30% за 10 години - Финансов дневник