Международният ден на ромите ще бъде отбелязан с доброволческа инициатива