Разходите на НОИ за болнични през 2020 г. нарастват със 74 милиона лева