Почти цяла Африка се отказват от имунизации с AstraZeneca