Походът на живите почете виртуално героизма на лекарите в пандемията