Увеличават реанимационните легла за COVID в Русенско