Европейската комисия избра Дупница за разкриване на Информационен център "Европа Директно"