Голямата камара на ЕСПЧ: Задължителните ваксинации не нарушават права