Fintech Summit 2021: Компании като Google и Facebook хвърлят ръкавица на банките