БТПП също иска да се отворят големите нехранителни магазини