Някои дивидентни аристократи се отличават с по-ускорен ръст на дивидента си!