Изследване: Футболното първенство в България е станало по-интересно