Европейски съд по правата на човека: Задължителните ваксинации са необходими в демократичното общество