Заев: Очакваме с новото правителство на България да намерим решение