През 2020 г. болничните са намалели с 1 млн. дни, но разходите на НОИ са по-високи