Битката на властта със свободния политически избор на гражданите